Stadion


Letecký pohled na areál fotbalového stadionu v Zásadě.
 

Údaje :

Název : Hřiště FK Sokol Zásada
Uveden do provozu : 6. srpna 1933
Vlastník : Sokol Zásada
Rozměry plochy : 100 x 63 (m)
Povrch plochy : tráva
Vedlejší plochy : malá tráva
Vybavení : ubytovna (22 míst) kabiny (4), klubovna s kuchyňkou, restaurace (60 míst) s krytou terasou (100 míst)
Osvětlení : pouze malá tráva
Kapacita : 1200 diváků (200 sezení) 

Výstavba současného hřiště
Na schůzi výboru 14. listopadu 1929 podal Petr Rydval návrh, aby byl zakoupen pozemek na nové hřiště od Bohumila Dohelského za 37 500 korun. Výbor s tímto návrhem souhlasil a svolal mimořádnou valnou hromadu na den 19. listopadu 1929, která tento návrh rovněž odsouhlasila. Koupě byla poté uskutečněna. Pan Dohelský sám věnoval jménem své dcery dar ve výši 500 korun. V obci se také uskutečnila sbírka, která přinesla necelých 25 000 korun, čímž se projevil kladný postoj občanů Zásady k SKZ oproti dřívějším dobám, kdy byly nepřejícími rozvoji klubu dokonce ukradeny ze hřiště branky. Kopaná konečně začala být populární a mnoho lidí se o ni již zajímalo. Ihned se musel také zvolit stavební výbor, do kterého byli dosazeni Petr Rydval, František Rydval starší, Emil Radkovič, Josef Louma starší, Jaroslav Kopal a Karel Motejlek starší. V roce 1931 se začalo se stavbou hřiště, které slouží SKZ dodnes. Úprava nerovného terénu na hřiště požadovaných parametrů si vyžádala tři roky perné práce. Muselo se přemístit téměř 15 000 m3 zeminy. Uvážíme-li, že v tehdejší době nebyla k dispozici žádná mechanizace, jako například buldozery, bagry a podobně, vykonala se práce přímo obrovská. Ovšem tato obrovské práce byla, až na 3776 hodin, za které bylo z klubovní kasy zaplaceno 7876 korun, provedena zcela zdarma! Navíc každý člen SKZ musel zaplatit částku 100 korun a odpracovat 100 brigádnických hodin. Avšak mnoho členů odpracovalo hodin mnohem více. V současné době si to snad nikdo nedovede představit, jakou ohromnou práci tehdejší hráči, funkcionáři a ostatní členové vykonali.

Otevření současného hřiště - AC Sparta Praha v Zásadě
Nové hřiště bylo slavnostně otevřeno 6. srpna 1933. Slavnost začala velikým průvodem přes obec a zlatým hřebem bylo přátelské utkání SKZ s tehdejším mužstvem AC Sparty Praha, která nastoupila s mnoha známými hráči, v sestavě Klenovec, Moudrý, Horák, Uhlíř, Skrbek, Pelcner, Koberec, Kreuz, Nápravník a Koubek. Sparta sice tehdy zvítězila 8:1, ale SKZ se ujal vedení brankou Václava Tomše a celou půlhodinu dokázal tento stav udržet. Na tehdejší dobu bylo naše hřiště jedno z nejlepších hřišť PSŽF.

Stavba tréninkového hřiště
V roce 1956 za pomoci sbírky mezi občany byl zakoupen pozemek vedle hřiště rovněž od pana Dohelského. Uvažovalo se o tom, že se zde vybuduje tréninkové hřiště. Situace však dopadla tak, že stodola, která stávala na tomto pozemku, byla zbourána, plocha louky hrubě buldozerem upravena a v dalších pracích se zde nepokračovalo. Pozemek zčásti zarostl břízkami a na jeho zbylé části byl vybudován tenisový kurt, který býval plně využíván. Na tomto pozemku se s konečnými úpravami začalo až v roce 1985, dobudován, z větší části oplocen a opatřen veřejným osvětlením byl v roce 1987 a již následujícího roku se zde hrála některá utkání žáků, dorostenců a B mužstva.

Zatravnění hlavní plochy
V roce 1980 také došlo k velmi významné události. Během tohoto roku se podařilo zatravnit hřiště, jehož plocha se tím stala jednou z nejlepších v jabloneckém okrese.

Stavba kabin
Po celou dobu od roku 1956, kdy jsme si zakoupili pozemek vedle hřiště jsme uvažovali o výstavbě nových kabin a eventuelně i tribuny. Na valné hromadě dne 19. prosince 1980 seznámil funkcionáře tehdejší předseda ing.Jiří Pavlata, že z dřívějších úkolů, které jsme si jako oddíl dali se po jednání na tehdejším NV Zásada rozhodlo, že výstavba nových kabin a malé tribuny se zařadí do tehdejší akce Z, pokud bude vše projektově připraveno. Výstavba byla zajištěna pouze pokud jde o materiál a dopravu, ostatní práce jsme si SKZ musel zajistit sám. Dokumentace byla vypracována a samotná stavba budovy byla zahájena roku 1984 po předchozím odsouhlasení členskou funkcionářů oddílu kopané. Výstavba však oproti původnímu plánu doznala změn v tom, že v dolním patře budovy bude kotelna, menší bufet, klubovní místnost a samozřejmě kabiny. Nahoře pak byt správce a ubytovna. Ke kompletnímu dokončení stavby bylo zapotřebí pěti let. Při výstavbě bylo odpracováno celkem 20 000 brigádnických hodin. Tímto v areálu vznikly dvě hrací plochy (obě zatravněné), kabiny pro čtyři mužstva, ubytovny, byt správce a bufet. Výstavba nových kabin byla vyúčtována na 1 526 000 Kčs.